Koty do adopcji
Psy do adopcji
Zostań domem tymczasowym
Pomóż pomagać
Dziękujemy
00201009160656319246
02 luty 2013r.

Opieka nad kotami wolno żyjącymi i bezdomnymi na terenie gminy Dopiewo.
Fundacja Głosem Zwierząt złożyła w Urzędzie Gminy Dopiewo ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie „ekologia i ochrona zwierząt” , która została pozytywnie rozpatrzona, w wyniku czego podpisano umowę na realizację zadania „Opieka nad kotami wolnożyjącymi i bezdomnymi na terenie gminy Dopiewo” w terminie 01.01.2013 – 31.12.2013.
Zadanie zakłada pełnowymiarową opiekę weterynaryjną Fundacji nad kotami bezdomnymi i wolno żyjącymi, koncentrując się jednak na ich sterylizacji i kastracji, aby zapobiegać dalszemu rozmnażaniu się kotów, co jest równoznaczne z pomnażaniem zjawiska bezdomności.
Mieszkańcy Gminy Dopiewo mogą zgłaszać nam potrzebę sterylizacji lub leczenia kotów bezdomnych lub wolno żyjących przebywających na terenie ich posesji.
Na ten cel w roku 2013 Gmina Dopiewo przeznaczyła 15.000 zł.