Fundacja Głosem Zwierząt przekaż 1%
Pomóż pomagać
Dziękujemy
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
00201009160656319246
20 styczeń 2014r.

Z dumą oznajmiamy, że pierwszy pilotażowy rok współpracy z Gminą Dopiewo w zakresie opieki nad bezdomnymi i wolno żyjącymi kotami dobiegł końca.
W ciągu roku wykonano 32 zabiegi sterylizacji, z czego 9 kotów wymagało dodatkowego leczenia. Ponadto, wyleczono 29 innych chorych kotów z terenu gminy. Niestety, mimo podjęcia próby leczenia czterech kolejnych kotów, zwierzęta te zmarły.
Ponieważ udało nam się wysterylizować 29 kotek (3 pozostałe to kocury), zdecydowanie ograniczyliśmy ilość kotów wolno żyjących/ bezdomnych na terenie ich wyłapania, czyli w Gminie Dopiewo. Szacuje się, że jedna kotka może w ciągu roku zapoczątkować populację kilkudziesięciu kociąt. Sterylizując 29 kotek i 3 kocury uniknęliśmy narodzin kilkuset, a nawet i tysiąca, bezdomnych kotów w roku 2013.
Podjęte leczenie ograniczyło cierpienie 42 chorych kotów i zapobiegło śmierci 38 kotów.
Część kotów została wypuszczona w miejscu odłowienia, a kociaki i oswojone dorosłe koty (łącznie 26 zwierząt) zostały zakwalifikowane do adopcji i czekały/czekają na znalezienie nowego domu w domach tymczasowych prowadzonych przez wolontariuszy Fundacji „Głosem Zwierząt” .
Tym samym 26 kotów zniknęło z ulic gminy Dopiewo.
Reasumując, bardzo cieszymy się, że jako jedna z nielicznych gmin wiejskich Dopiewo dostrzega problem niekontrolowanego rozmnażania się kotów wolno żyjących, oraz bezdomności zwierząt. Współpracę uważamy za owocną i zamierzamy ponowić realizację programu w roku 2014.