Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
1.5 procent przekaż Fundacja Głosem Zwierząt
Dziękujemy

19 września 2011r.

Mr. Big opuścił dzisiaj klinikę i pojechał do domu tymczasowego, w którym będzie kontynuował leczenie i czekał na konsultacje u neurologa.

Nadal poszukujemy domu tymczasowego w Bydgoszczy, który przygarnąłby Mr.Big’a na dwa tygodnie, na czas jego rehabilitacji.

>>Więcej o MR. BIG’u