Fundacja Głosem Zwierząt przekaż 1%
Pomóż pomagać
Dziękujemy
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Smerfetka w stałym domu
1 kwietnia 2016 r. 

To nie żart! Smerfetka pojechała dziś do stałego domu. Już wystawiła brzuszek do głaskania. Dziękujemy jej byłemu domowi tymczasowemu, który był dla niej bezpiecznym przystankiem do stałego domu. Cieszymy się, że wiewiórka przeżyła pobyt Smerfetki bez szwanku. Rośnij zdrowo w nowym domu!