Fundacja Głosem Zwierząt przekaż 1%
Pomóż pomagać
Dziękujemy
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

targ sielanka19 grudnia 2016 r.

Poznański targ Sielanka…temat rzeka.

Mimo, iż handel zwierzętami domowymi na targowiskach jest zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z 2011 roku nielegalny, proceder ten trwa na Sielance nieprzerwanie, jedynie zmienia formę. Kiedyś handlowano zwierzętami otwarcie na straganach, teraz sprzedaje się je „spod kurtki”. Dziwimy się, że w środku miasta Poznań można co niedzielę, regularnie łamać prawo bez ponoszenia konsekwencji. Dodatkowo, zwierzęta niekwalifikowane jako domowe, np. króliki, przetrzymywane są w urągających warunkach, które ustawa określiłaby jako niehumanitarne. Włodarze obiecują zwiększenie kontroli nieumundurowanych funkcjonariuszy. Będziemy przyglądać się sprawie.

>> IDŹ DO ARTYKUŁU <<