Fundacja Głosem Zwierząt przekaż 1%
Pomóż pomagać
Dziękujemy
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Dziękujemy firmie B&M

22 grudnia 2017 r.

Serdeczne podziękowania dla firmy B&M z Lubonia, która wykonała dla nas skarbony, do których będziemy mogli zbierać środki finansowe na rzecz naszych stworów.

Pięknie dziękujemy!