Fundacja Głosem Zwierząt przekaż 1%
Pomóż pomagać
Dziękujemy
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

C.D. tematu schroniska w Dopiewie

9 lutego 2018 r.

W nawiązaniu do rozpoczętego wątku planowanej przez Gminę Dopiewo rozbudowy obecnego przytuliska do rozmiarów i kategorii schroniska, informujemy, iż po naszej i Państwa interwencji, Gmina Dopiewo zaprosiła Fundację Głosem Zwierząt do rozmowy na temat sporządzonego przez Gminę projektu. 5 lutego odbyło się spotkanie w składzie Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała, Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Remigiusz Hemmerling i Członek Zarządy Fundacji Głosem Zwierząt Agnieszka Zabrocka. Podczas spotkania Fundacja zgłosiła wiele poprawek do projektu i z wielką przyjemnością informujemy, że spotkały się one z dużym zrozumieniem Wójta Napierały, który nad każdym zagadnieniem pochylił się uważnie i z ciekawością. Uwagi zostały rozpatrzone pozytywnie i zostaną wprowadzone do projektu.

Wśród zgłoszonych poprawek znalazły się:
– zmniejszenie ilości boksów na rzecz wielkości,
– zadaszenie części wybiegu,
– relokacja kwarantanny tak, by nie była położona na drodze zdrowych psów na wybieg,
– zmiana boksów zewnętrznych dla kotów na zamknięte pomieszczenie dla kotów.

Pozytywna postawa Pana Wójta i jego zrozumienie dla naszych uwag pozwala nam wierzyć, że nie konsultowanie projektu schroniska na etapie jego powstawania było wypadkiem przy pracy i nie wpłynie negatywnie na naszą dalszą współpracę, a schronisko będzie nowoczesnym, lecz co najważniejsze przyjaznym zwierzętom obiektem. Jak to mówią, złe dobrego początki. Ponadto, Fundacja nadal będzie opiekować się psami w schronisku, odpowiadać za proces socjalizacji psów, współpracować w zakresie leczenia zwierząt chorych i powypadkowych, oraz całkowicie odpowiadać za adopcje w schronisku.

Dziękujemy Państwu za wsparcie i liczne głosy poparcia. Cieszymy się, że udało się porozumieć i obydwie strony zaangażowane są zadowolone z rozmów. Z korzyścią dla psów, a docelowo i kotów w schronisku.

Panie Wójcie – dzięki!