Fundacja Głosem Zwierząt przekaż 1%
Pomóż pomagać
Dziękujemy
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

15 listopada 2019 r.

Ruri, Yae, Risa.
Takie trzy pokraczki mamy na pokładzie.
Jakby ktoś kota szukał, to zachęcamy!
Mamy dwie dziewczynki i dumnego kocura.
Lekko wystrachane, ale będą z nich dobre koty.

Przyjmujemy zapisy na adopcję naszych maluchów! Ankieta adopcyjna: http://bit.ly/ankieta-adopcyjna-kot

Więcej o adopcji: https://glosemzwierzat.pl/adopcje/adopcje-zasady/