Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
1.5 procent przekaż Fundacja Głosem Zwierząt
Dziękujemy

6 listopada 2019 r.

Dzień bez dramatów to jak nie dzień. To jak wakacje. Ale dziś nie ma wakacji. Jest za to on. Pomagamy.