Fundacja Głosem Zwierząt przekaż 1%
Pomóż pomagać
Dziękujemy
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

4 stycznia 2019 r.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, każdego roku załogi marketów Jula wyszukują inicjatywy realizowane w pobliżu ich miejsca pracy i wspólnie decydują, który projekt chcą wesprzeć finansowo lub rzeczowo. Na pomoc mogą liczyć inicjatywy charytatywne, edukacyjne, ekologiczne lub aktywujące lokalne społeczności.

Dziękujemy JULI i dziękujemy wolontariuszce Ani, która zgłosiła nas do tego programu, dzięki któremu nasze koty otrzymały tyyyyyyyyyyyle dobra.

Link do facebooka: >>TUTAJ<<