Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
1.5 procent przekaż Fundacja Głosem Zwierząt
Dziękujemy

4 sierpnia 2020 r.

Ski, Sony i Gwen bardzo pragną i potrzebują domu.
Prosimy, pomóżcie nam udostępniać ich zdjęcia. Dzieciaki nie powinny spędzać dzieciństwa w schroniskowej klatce…

Jak zaadoptować? Przeczytaj ↙️
https://glosemzwierzat.pl/adopcje/adopcje-zasady/

Więcej informacji o: