Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
1.5 procent przekaż Fundacja Głosem Zwierząt

Pomóż pomagać

19 kwietnia 2021 r.

Edit: Znaleziona!
Zaginęła w Palędziu pod Poznaniem.
„Zaginęła rudo biała kotka Luna. Dzeiwczynka ma niecały rok. Uciekła w sobotę w nocy z domu położonego przy ul. Bzowej w Palędziu.”
Nr do opiekunki Luny 663262203.