Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
1.5 procent przekaż Fundacja Głosem Zwierząt

4 sierpnia 2021 r.

Domy tymczasowe pilnie potrzebne!

Dwa małe pędraki trafiły wczoraj do schroniska w Dopiewie.
Na tle różowego kocyka pozuje starszy chłopiec, ma około 6 tygodni i jest nieufnym kłębuszkiem. Po lewej z kolei, jest 4 tygodniowy chłopczyk, który dopiero uczy się jeść!
Dokarmiamy mleczkiem, ale pilnie szukamy domów tymczasowych, które przejęłyby troskliwą opiekę nad dziećmi.

O tym jak działają domy tymczasowe fundacji, przeczytasz tu:

https://glosemzwierzat.pl/jak-pomoc/dom-tymczasowy/