Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
1.5 procent przekaż Fundacja Głosem Zwierząt
Dziękujemy

2 grudnia 2021 r.

Po sterylizacji należy ograniczyć kotu możliwość ruchu, by nie rozciągnął rany… Zdjęcie ZIRY zawieszonej na drzwiach świetnie obrazuje jak można zapanować nad energicznym kotem i namówić go, by leżał spokojnie…

Serdecznie Wam tę młodą pannę polecamy do odpowiedzialnej adopcji. Dowiedz się więcej: