Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
1.5 procent przekaż Fundacja Głosem Zwierząt

Pomóż pomagać

Dziękujemy

16 kwietnia 2022 r.

„(…) W tym roku jest nam ciężko…
2 lata pandemii, kryzys gospodarczy, inflacja, wojna na Ukrainie. Te wszystkie czynniki w różny sposób powodują, że wpłat od darczyńców jest znacznie mniej niż w latach ubiegłych. W tym czasie ceny usług weterynaryjnych, karmy, żwiru, najmu itd. – rosną, a zdobyta przez lata „popularność” fundacji powoduje, że mamy coraz więcej zgłoszeń. Musimy odmawiać.
Sytuacja jest na tyle niewesoła, że kociarnia stoi prawie pusta. Są miejsca, są moce przerobowe, ale nie ma pieniędzy na leczenie i utrzymanie nowych zwierząt. {…}”
Czytaj więcej w treści zbiórki. A jeśli możesz, pomóż