Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
1.5 procent przekaż Fundacja Głosem Zwierząt

Pomóż pomagać

9 maja 2022r. 

Prosimy o Waszą pomoc.
„(…) 2 lata pandemii, kryzys gospodarczy, inflacja, wojna na Ukrainie. Te wszystkie czynniki w różny sposób powodują, że wpłat od darczyńców jest znacznie mniej niż w latach ubiegłych. W tym czasie ceny usług weterynaryjnych, karmy, żwiru, najmu itd. – rosną, a zdobyta przez lata „popularność” fundacji powoduje, że mamy coraz więcej zgłoszeń. Musimy odmawiać.
Sytuacja jest na tyle niewesoła, że kociarnia stoi prawie pusta. Są miejsca, są moce przerobowe, ale nie ma pieniędzy na leczenie i utrzymanie nowych zwierząt. Mamy poczucie zmarnowanego potencjału pomocowego, ale musimy zagryźć zęby, by móc zapłacić comiesięczne zobowiązania, kontynuować leczenie naszych zwierząt i przetrwać do jesieni kiedy to wpłyną przekazy z 1%. (…)”.
Więcej informacji w treści zbiórki: