Fundacja Głosem Zwierząt przekaż 1%
Pomóż pomagać
Dziękujemy
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

2 lipca 2022 r.

Poznań – Rataje!
Na ul. Dymka zaginął kocur w typie mainecoona.
Gdyby ktoś znalazł, podajemy kontakt do właścicieli: 531 113 324