Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
1.5 procent przekaż Fundacja Głosem Zwierząt

Pomóż pomagać

2 lipca 2022 r.

Poznań – Rataje!
Na ul. Dymka zaginął kocur w typie mainecoona.
Gdyby ktoś znalazł, podajemy kontakt do właścicieli: 531 113 324