Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
1.5 procent przekaż Fundacja Głosem Zwierząt

Pomóż pomagać

4 listopada 2022 r.

POST GRZECZNOŚCIOWY.

Zaginął Filemon!

Prosimy o udostępnienie i rozglądać w okolicach os. Kwiatowego w Poznaniu.