Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
1.5 procent przekaż Fundacja Głosem Zwierząt

Pomóż pomagać

11 marca 2023 r.

Prosimy, pomóżcie nam przetrwać i zapłacić za ogrzewanie kociarni!
Kociarnia to bardzo ważne miejsce dla naszych kocich podopiecznych. To ich schronienie, to miejsce, gdzie dochodzą do siebie po trudach bezdomności, po zabiegach, to ich start na lepsze życie, to ich miejsce na oczekiwanie w cieple, z pełnymi brzuszkami i opieką zdrowotną, na swoje domy. Tymczasowo to „dom” naszych kociastych!