Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
1.5 procent przekaż Fundacja Głosem Zwierząt

Pomóż pomagać

31 marca 2023 r.

Wypełniając obowiązek informacyjny, wynikający z przepisów prawa informujemy, że w roku 2022 Fundacja otrzymała darowizny w kwocie 168.859,95 zł w tym od darczyńców, poprzez Fundację Ratujemy Zwierzaki w kwocie 48.485,14 zł. Wszystkim osobom, które wsparły nas w ubiegłym roku serdecznie dziękujemy.