Pomóż pomagać
Dziękujemy
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Niestety, czasem bywa, że nie jesteśmy w stanie przechytrzyć okrutnego losu i jeden z naszych podopiecznych odchodzi za Tęczowy Most. To trudne chwile, z którymi musimy się zmierzyć.

Zobacz z kim musieliśmy się pożegnać: