Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
1.5 procent przekaż Fundacja Głosem Zwierząt

Pomóż pomagać

Dziękujemy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza polityka prywatności (,,Polityka Prywatności”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem z serwisu dostępnego pod adresem www.glosemzwierzat.pl (,,Serwis”), przez osoby fizyczne odwiedzające ten Serwis (,,Użytkownicy”) i korzystające z jednej lub kilku funkcjonalności, o których mowa w Polityce Prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Fundacja Głosem Zwierząt z siedzibą w Skórzewie (60-185) przy ul. Podbiałowej ½.
 3. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem: ul. Podbiałowa ½, 60-185 Skórzewo, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: […].

 

Jakie dane przetwarzamy?

W związku z korzystaniem z Serwisu, przetwarzamy dane Użytkowników w zakresie niezbędnym do skorzystania z usług dostępnych w Serwisie, a także dane o aktywności tych Użytkowników w Serwisie. Zasady, na jakich te dane są przez nas przetwarzane, zostały opisane poniżej.

 

W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane?

Administrator przetwarza dane Użytkowników Serwisu w celach:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na udostępnianiu funkcjonalności Serwisu jego Użytkownikom – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. realizacja umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu i dostarczaniu treści w nim zawartych,
 2. analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonywaniu analizy aktywności Użytkowników w Serwisie oraz doskonaleniu tego Serwisu i zapewnieniu jego sprawnego działania,
 3. obrony przed i dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie jego interesów gospodarczych,
 4. promowaniu projektów i przedsięwzięć administratora za pośrednictwem Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu usług własnych tego Administratora.

 

W przypadku, gdy chcesz zgłosić swoją kandydaturę na wolontariusza, lub chcesz zaadoptować jednego z naszych podopiecznych, zbieramy podane przez Ciebie dane za pośrednictwem formularzy Google Forms, do których odsyła link umieszczony we właściwej zakładce w Serwisie. Wypełnienie formularza jest dobrowolne. Jeżeli jesteś zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury, potrzebujemy od Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych podanych w formularzu. W takim wypadku podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę możesz wycofać w każdym czasie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, jakie miało miejsce przed jej cofnięciem.

 

Korzystanie z Serwisu wiąże się z zapisywaniem danych o Twojej aktywności w logach systemowych. Te informacje służą nam do zapewnia bezpieczeństwa podczas korzystania z Serwisie, a także zapewniają realizację celów analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania w takiej sytuacji jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykonywaniu niezbędnych analiz i zapewnieniu bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.

 

Przetwarzanie danych w social mediach Administratora

Przetwarzamy również dane osobowe Użytkowników, którzy odwiedzają nasze profile na Facebooku, Instagramie, YouTube oraz w innych mediach społecznościowych. Dane te przetwarzamy tylko i wyłącznie w celu prowadzenia profili w mediach społecznościowych oraz w celu informowania o naszych inicjatywach, usługach i projektach. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu i promocji własnych usług.

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzamy tak długo, jak długo jest to niezbędne do świadczenia poszczególnych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu i realizacji poszczególnych celów Administratora. Dane przetwarzamy każdorazowo przez czas świadczenia usługi, do momentu wycofania zgody lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane także przez okres niezbędny dla dochodzenia i obrony roszczeń, a także przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa.

Jeżeli okres przetwarzania Twoich danych upłynął, dane te są usuwane lub anonimizowane tak, aby nigdy więcej nie zidentyfikować Ciebie na ich podstawie.

 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych mogą być tylko nasi zaufani podwykonawcy, którzy realizują usługi na nasze zlecenie, np. dostawcy usług IT, dostawcy usług chmurowych.

W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym. Będzie tak jedynie w przypadkach, w których zobowiązują nas do tego przepisy obowiązującego prawa.

 

Odbiorcy danych poza EOG

Twoje dane osobowe mogą być przekazane do USA w związku z korzystaniem przez nas z podwykonawców tam zlokalizowanych. Twoje dane zostaną przekazane jedynie podmiotom, które gwarantują odpowiednie standardy ich ochrony, tj. w odniesieniu do których wydana została przez Komisję Europejską decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 RODO, lub też w oparciu o inne odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w art. 46 RODO, w tym standardowe klauzule umowne.

 

Stosowanie plików cookies i innej technologii

Używamy technologii takich jak pliki cookie, które służą do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz analizowania ruchu w Serwisie.

 

Wykorzystujemy cookies serwisowe, aby świadczyć Tobie usługi dostępu do Serwisu oraz nieustannie je doskonalić. Zarówno Administrator, jak i podmioty zewnętrzne świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne, uzyskują dostęp do informacji znajdujących się na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta (telefon, komputer, tablet), a informacje te obejmują informacje o zaakceptowaniu polityki cookies, informacje o identyfikatorze Użytkownika, w tym o kluczu ID, sesji i podobnych informacjach, a także informacje o przeglądarce Użytkownika.

 

Google Analytics

Serwis wykorzystuje narzędzie plików cookies Google Analytics. Jest to usługa analizowania sieci oferowaną przez Google. Narzędzie Google Analytics wykorzystuje cookie przechowywane na Twoim komputerze i pozwalające na korzystanie z Serwisu. Informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z Serwisu są standardowo przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Serwis wykorzystuje anonimizację IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie z wyprzedzeniem skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach spoza Unii Europejskiej, które znajdują się w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełen adres IP, przed skróceniem, będzie przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych jedynie w wyjątkowych przypadkach. Google używa przesłanych informacji aby analizować na rzecz Administratora sposób użytkowania przez Ciebie Serwisu, aby tworzyć raporty o aktywności w Serwisie oraz aby zapewniać inne usługi na rzecz Administratora, związane z użytkowaniem Serwisu oraz Internetu. Zidentyfikowany przez Google Analytics adres IP nie będzie łączony z innymi danymi zbieranymi przez Google. Informacje szczegółowe na temat danych zbieranych za pośrednictwem tej usługi znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.

 

Zarządzanie plikami cookies

Instalacja serwisowych plików cookies jest niezbędna dla korzystania z Serwisu. Serwisowe pliki cookies są automatycznie instalowane na Twoim urządzeniu końcowym, a ich stosowanie jest niezbędne do wyświetlenia treści dostępnych w Serwisie. Jeżeli chcesz korzystać z Serwisu, to konieczne jest ich zainstalowanie. Administrator nie oferuje możliwości rezygnacji z ich instalacji.

 

Analityczne pliki cookies są instalowane tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Zgoda może być wyrażona poprzez przesunięcie suwaka dotyczącego plików analitycznych na banerze cookies pojawiającym się z chwilą wejścia do Serwisu.

 

Możesz wycofać zgodę na instalację plików cookies w każdym momencie, korzystając z opcji dostępnych w Twojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje na temat wycofania zgody na instalację plików cookies znajdziesz tutaj:

 1. w przypadku korzystania z Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 2. w przypadku korzystania z Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 3. w przypadku korzystania z Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

 

Informacja o przysługujących Ci prawach:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci prawa, o których mowa w RODO, tj.:

 1. prawo dostępu do Twoich danych,
 2. prawo do sprostowania danych (w sytuacji, gdy uznasz, że Twoje dane są niekompletne, niedokładne lub w inny sposób niepoprawne),
 3. prawo do usunięcia Twoich danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 5. prawo do zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,
 6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem,
 7. prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

Wszelkie żądania związane z tymi prawami możesz zgłosić do Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: […] lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres ul. Podbiałowa ½, 60-185 Skórzewo.

Jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia […] 2021 r.

W przypadku zmian lub aktualizacji Polityki Prywatności, powiadomimy Ciebie o tym poprzez wyświetlenie czytelnej informacji w Serwisie. Jeżeli nie zaakceptujesz zmian, jakie wprowadzimy w Polityce Prywatności, możesz zaprzestać korzystania z Serwisu.

do potwierdzenia z informatykami. [KU1]