Koty do adopcji
Psy do adopcji
Zostań domem tymczasowym
Pomóż pomagać
Dziękujemy

UWAGA

Ze względu na dużą ilość zgłaszanych interwencji, oraz ograniczenia kadrowe i czasowe, prosimy o kontaktowanie się z nami w przypadku kiedy życie zwierzęcia jest ewidentnie zagrożone.
W przypadku złego stanu bytowego lub wątpliwości co do traktowania zwierzęcia, prosimy w pierwszej kolejności kontaktować się ze strażą miejską, gminną lub policją.
Te jednostki mają obowiązek zareagowania na tego typu zgłoszenia.

 

JAK SKUTECZNIE ZGŁASZAĆ POLICJI INTERWENCJĘ?

 

Mów przez telefon stanowczym tonem:

 

 1. O jakie zwierzę chodzi? ({pies, kot, inne)

 2. Co się dzieje? (wypadek; zwierzę błąka się; przypadek znęcania się)

 3. Podaj kolejno:

  • nazwę miejscowości

  • ulicę

  • numer domu lub punkt orientacyjny (np. szpital, szkoła, pub)

 4. Spytaj o nazwisko przyjmującego Twoje zgłoszenie i zapisz je.

 5. Koniecznie, zakończ rozmowę informacją, że zadzwonisz później. Podaj konkretną godzinę ponownego telefonu w celu sprawdzenia skuteczności interwencji.

 6. Nie daj się zbyć! Powołaj się na Ustawę o ochronie praw zwierząt obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. Na jej mocy straż miejska, straż gminna i policja mają obowiązek interweniować w sprawach zagrożenia życia zwierząt. Przez zagrożenie życia rozumie się: wypadek, katowanie, zamarzanie lub przegrzewanie (w upał w zamkniętym samochodzie),  możliwość zagłodzenia zwierzęcia.

 7. O umówionej porze zadzwoń sprawdzając postępy interwencji. Jeżeli są nie zadawalające, umów się na kolejny telefon o konkretnej porze.

 

Obowiązek natychmiastowej interwencji ww. organów istnieje w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia (np. pies zamknięty w upale w samochodzie; zagłodzenie; pies/kot potrącony przez samochód; obawa zamarznięcia zwierzęcia,; pies/kot katowany).
 

 

Polskie prawo, uznając, że „zwierzę nie jest rzeczą”, daje nam instrumenty pozwalające na interweniowanie w sytuacjach gdy istnieje podejrzenie znęcania się nad zwierzętami bądź zaniedbywania ich w drastyczny sposób.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971110724

 

Jeżeli są Państwo świadkami okrutnego traktowania zwierząt lub drastycznych zaniedbań prosimy o informacje. Często tak niewiele potrzeba by zakończyć gehennę bezbronnych istot. Nie przechodźmy obok cierpienia obojętnie!

 

Telefon alarmowy: 604 185 657

Mail: fundacja@glosemzwierzat.pl

Mogą Państwo zawiadomić również:

Policję : 997 lub 112 (z telefonów komórkowych)

Straż Miejską: 986

>>INTERWENCJE PRZEPROWADZONE W 2017r.
>>INTERWENCJE PRZEPROWADZONE W 2016r.
>>INTERWENCJE PRZEPROWADZONE W 2015r.
>>INTERWENCJE PRZEPROWADZONE W 2014r.
>>INTERWENCJE PRZEPROWADZONE W 2013r. 
>>INTERWENCJE PRZEPROWADZONE W 2012r.
>> INTERWENCJE PRZEPROWADZONE W 2011r.
>> SPRAWY KARNE