Koty do adopcji
Psy do adopcji
Zostań domem tymczasowym
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Pomóż pomagać
Dziękujemy

Ustawa o ochronie zwierząt   (pobierz)

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt   (pobierz)

Rozporządzenie w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt   (pobierz)

Rozporządzenie w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne   (pobierz)

Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i zakresu uprawnień zawodowych osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii   (pobierz)

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt   (pobierz)

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwie i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa   (pobierz)

Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju, dopuszczalnych metod uśmiercania zwierząt stosownie do gatunku oraz organów uprawnionych do kontroli działalności osób, które zawodowo trudnią się ubojem zwierząt   (pobierz)

Rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich   (pobierz)

Rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych   (pobierz)

Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach   (pobierz)

- więcej informacji na stronach Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach