Fundacja Głosem Zwierząt przekaż 1%
Pomóż pomagać
Dziękujemy
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
00201009160656319246
02 luty 2013r.

Opieka nad kotami wolno żyjącymi i bezdomnymi na terenie gminy Dopiewo.
Fundacja Głosem Zwierząt złożyła w Urzędzie Gminy Dopiewo ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie „ekologia i ochrona zwierząt” , która została pozytywnie rozpatrzona, w wyniku czego podpisano umowę na realizację zadania „Opieka nad kotami wolnożyjącymi i bezdomnymi na terenie gminy Dopiewo” w terminie 01.01.2013 – 31.12.2013.
Zadanie zakłada pełnowymiarową opiekę weterynaryjną Fundacji nad kotami bezdomnymi i wolno żyjącymi, koncentrując się jednak na ich sterylizacji i kastracji, aby zapobiegać dalszemu rozmnażaniu się kotów, co jest równoznaczne z pomnażaniem zjawiska bezdomności.
Mieszkańcy Gminy Dopiewo mogą zgłaszać nam potrzebę sterylizacji lub leczenia kotów bezdomnych lub wolno żyjących przebywających na terenie ich posesji.
Na ten cel w roku 2013 Gmina Dopiewo przeznaczyła 15.000 zł.

02 sierpień 2013r.

Opieka nad kotami z terenu Gminy Dopiewo – pół roku za nami.
Po 6 miesiącach intensywnej pracy na terenie Gminy Dopiewo czas na podsumowania.
Zaskoczyła nas ilość zgłoszeń dotycząca kotów chorych, często młodych kociaków, których urodzeniu nie udało się na czas zapobiec. Zdarzały się również koty powypadkowe, a przyczyną większości wypadków były potrącenia przez samochody. Kopiując ze sprawozdania:
„Cele realizacji zadania publicznego na rok 2013 zostały osiągnięte w 44,58%. Fundacja przyjęła wszystkie zgłoszenia mieszkańców, Urzędu Gminy oraz Straży Miejskiej i w każdym przypadku podjęła stosowne działania. „
„wykonano 18 zabiegów sterylizacji, z czego 4 kotki wymagały dodatkowego leczenia. Ponadto, wyleczono 11 chorych kotów z terenu gminy. Niestety, mimo podjęcia próby leczenia dwóch kolejnych kotów, zwierzęta te zmarły”
„W ciągu 6 miesięcy udało nam się wysterylizować 18 kotek, co zdecydowanie ograniczyło ilość kotów wolno żyjących/ bezdomnych na terenie ich wyłapania. Szacuje się, że jednak kotka może w ciągu roku zapoczątkować populację kilkudziesięciu kociąt. Sterylizując 18 kotek uniknęliśmy narodzin kilkuset bezdomnych kotów w roku 2013. Dodatkowo, leczenie ograniczyło cierpienie 17chorch kotów i zapobiegło śmierci 15 kotów”.
„Część kotów została wypuszczona w miejscu odłowienia, a kociaki i oswojone dorosłe koty (łącznie 11 zwierząt) zostały zakwalifikowane do adopcji i czekały/czekają na znalezienie nowego domu w domach tymczasowych prowadzonych przez wolontariuszy Fundacji „Głosem Zwierząt. Tym samym, 11 kotów zniknęło z ulic Gminy Dopiewo”.